ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LOWER ADVANCED PROFICIENCY

 


Επάρκεια ECPE Proficiency C2

Τι λέει ο νέος νόμος για την επάρκεια και την άδεια διδασκαλίας μέσω Proficiency

Μέχρι το 2014, οι κάτοχοι proficiency, μπορούσαν να αποκτήσουν την επάρκεια και την άδεια διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας για κέντρα γλωσσών ή μαθήματα κατ’ οίκον. Από τον Ιανουάριο του 2017 ο νόμος για την χορήγηση επάρκειας και διδασκαλίας μέσω του  proficiency άλλαξε.

 Τι ίσχυε και τι ισχύει για την άδεια διδασκαλίας και τους επαρκειούχους κατόχους του Γ2 και ποιες είναι οι νέες προϋποθέσεις για να μπορείς να διδάξεις αγγλικά σε κέντρο γλωσσών ή σε κατ’ οίκον μαθήματα

Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος για όσους κατόχους proficiency κατέθεσαν αίτηση χορήγησης επάρκειας, από το 2014 μέχρι και την ημερομηνία ψήφισης του νέου νόμου.

Όσοι κάτοχοι Proficiency έχουν καταθέσει αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α ́ 74/26-03-2014), έως και τις 8 Φεβρουαρίου και πληρούν τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της αγγλικής (ή άλλης ξένης γλώσσας) και απόδειξης αυτής σε επίπεδο T2(C2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής.

 

Ο αιτών αποκτά την επάρκεια, όταν υποβάλλει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από τα Πανεπιστήμια.

 

Μετά τις 8 Φεβρουαρίου παύει η χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας στους κατέχοντες πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, που δεν έχουν καταθέσει αίτηση έως 7 Φεβρουαρίου.

 

Τα κριτήρια χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με την πρόσφατη υπουργική απόφαση έχουν ως εξής:

 

Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας.

 

1. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ) με έτος εισαγωγής έως και 2012 – 2013 διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας.

ΣΟΣ! Η ΓΣ του Τμήματος Αγγλικής του ΑΠΘ με αριθ. 424/22-9-2016 αποφάσισε ότι το Τμήμα Αγγλικής είναι αντίθετο προς τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας σε κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και, ως εκ τούτου, αρνείται να αναλάβει την επιμόρφωσή τους για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

Ποια είναι η οικονομική αξία του PROFICIENCY ;

Το συγκεκριμένο δίπλωμα σου εξασφάλιζε μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2017 το δικαίωμα να εργαστείς ως καθηγητής Αγγλικής (άδεια διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα).
 Επίσης εξακολουθεί να αποδεικνύει την άριστη γνώση
της Αγγλικής σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (δίνει 70 μόρια).

 

Επωφεληθείτε από την εμπειρία του Γιώργου Δροσουλάκη... Ρωτήστε τον!

Έχετε απορίες για την επάρκεια  στο Proficiency του Michigan;... Χρειάζεστε διευκρινήσεις στις αναπάντητες ερωτήσεις σας; Θα σας απαντήσει σε 48 ώρες... ΔΩΡΕΑΝ!  ΕΔΩ! 

βιβλια proficiency michigan

ΝΕΟ! Αν θέλεις να εξασκηθείς μ' ένα πραγματικό Proficiency τεστ (170 ερωτήσεις, ακουστικό CD και τις λύσεις των ασκήσεων), θα το λάβεις εντελώς δωρεάν, αν παραγγείλεις το βιβλίο "Μπορείς κι ΕΣΥ να περάσεις τις Αγγλόφωνες εξετάσεις  ... αν αποφύγεις τα 14 ΛΑΘΗ των χιλιάδων αποτυχόντων".

Για περισσότερες πληροφορίες πάτησε
ΕΔΩΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ PROFICIENCY MICHIGAN

2o  BONUS:  Μαζί με το βιβλίο "Μπορείς κι ΕΣΥ να περάσεις τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις"  λαμβάνεις εντελώς ΔΩΡΕΑΝ  το πιο απαραίτητο συμπληρωματικό ηλεκτρονικό βιβλίο (PDF) προετοιμασίας για το Proficiency Michigan  "Η Γραμματική  των   Αγγλόφωνων Εξετάσεωνστα   Γρήγορα!"

Για περισσότερες πληροφορίες πάτησε ΕΔΩ