ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LOWER ADVANCED PROFICIENCY

 


ESB Lower Καλή Γνώση B2:
Η Δομή της Εξέτασης
για το ESB Level 1

 Από τι αποτελείται η εξέταση ESB επιπέδου Καλής Γνώσης β2;

Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου (Reading   &   Listening  ) γίνεται σε 5 μέρη:

Το Listening, το Reading, το Use of English, το Writing και το Speaking Test.

Τοκάθε paper της εξέτασης ESB (listening, reading, Use of English, writing, speaking) συνεισφέρει στο 20% της συνολικής βαθμολογίας.

Το Listening περιέχει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Το Reading, περιέχει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 
Το Use of English, περιέχει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η παραγωγή γραπτού λόγου (Writing ) ζητά από τον εξεταζόμενο να γράψει μια έκθεση, επιλέγοντας από 3 θέματα.. Η βαθμολόγηση γίνεται από εξεταστή του ESB
.

Τα προφορικά (
Speaking ) αξιολογούνται από τους εξεταστές του ESB 
.

Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 30 λεπτά συνολικά (εκτός το προφορικό μέρος).


Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων (
answer  sheet) πολλαπλών επιλογών (multiple  choices), το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά.

Αυτό εξασφαλίζει μια αντικειμενική αξιολόγηση, δεδομένου ότι δεν απαιτείται συμπλήρωση ανοιχτών ερωτήσεων και μια 100% αξιόπιστη και ακριβής ηλεκτρονική βαθμολόγηση χάρη στη χρήση
OMR  (Optical  Mark  Reader).

 

Αναγνωρίζεται το  ESB Level 1 (Certificate in ESOL International) σε επίπεδο Lower B2 από το ΑΣΕΠ;

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το ESB Level 1 αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ σε επίπεδο Καλής Γνώσης Β2 (Lower).

Ο τίτλος " ESB Level 1", δεν αναιρεί το επίπεδο της "καλής γνώσης - Β2", που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.

 

Το ESB ΔΕΝ απαιτεί ανανέωση, βάσει της νομοθεσίας περί ΑΣΕΠ. 

 


 Επωφεληθείτε από την εμπειρία του Γιώργου Δροσουλάκη... Ρωτήστε τον!

Έχετε απορίες για τις εξετάσεις ESB; ... Χρειάζεστε διευκρινήσεις στις αναπάντητες ερωτήσεις σας; Θα σας απαντήσει σε 48 ώρες... ΔΩΡΕΑΝ!  ΕΔΩ!

 

LOWER ΒΙΒΛΙΟ

ΝΕΟ!Αν θέλεις να εξασκηθείς μ' ένα πραγματικό τεστ ESB (75 ερωτήσεις, ακουστικό CD και τις λύσεις των ασκήσεων), θα το λάβεις εντελώς δωρεάν, αν παραγγείλεις το βιβλίο "Μπορείς κι ΕΣΥ να περάσεις τις εξετάσεις LOWER ... αν αποφύγεις τα 14 ΛΑΘΗ των χιλιάδων αποτυχόντων".

Για περισσότερες πληροφορίες πάτησε
 ΕΔΩΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ PROFICIENCY

2o  BONUS:  Μαζί με το βιβλίο "Μπορείς κι ΕΣΥ να περάσεις τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις"  λαμβάνεις εντελώς ΔΩΡΕΑΝ  το πιο απαραίτητο συμπληρωματικό ηλεκτρονικό βιβλίο (PDF) προετοιμασίας για το ESB επιπέδου Lower  "Η Γραμματική  των   Αγγλόφωνων Εξετάσεωνστα   Γρήγορα!"

Για περισσότερες πληροφορίες πάτησε ΕΔΩ